Girocollo pirite  120 EUR
Bracciali perle  125 EUR
Bracciale pirite  125 EUR
Bracciale pirite  125 EUR
Spilla ciliegie  200 EUR
Orecchini timo  100 EUR
Orecchini ginkgo  100 EUR
Collana bosso  240 EUR
Collana baccello  170 EUR
Orecchini edera  90 EUR
Collana OM  190 EUR